01 02 03 04 05
آلبوم تصاویر


1.jpg

  


14.jpg

  


11.jpg

  


15.jpg

  


12.jpg

  


1 (6).jpg

  

سرگرمی و تفریح
  حامد نوری فرستنده
روباه وزاغ اصفهانی: قلاق سیاه رودرخت چناری نبش چارباغ نیشسه بود آ پنیر میخورد.یه شاقال عینی روباه اومد آ بشش گفت:انگار رختا عیددا تن کرده ی;یخده بوخون بینم صداد چی جوریس; قلاقه پنیرا زد لابغلش آ گفت:بروچوری!من خودم از طایفه قارقاریا مچد لمبونم،تومیخوای سرمن کلابذاری؟!!!!!!

  حامد نوری فرستنده
به شب گفتم چه بنویسم برای کسی که دوستش دارم؟ گفت:مگه بیکاری بگیربخواب

  محمدمهدی علی دادی نائینی فرستنده
دیشب یه موز خریدم به 700 تومن . حساب و کتاب کردم دیدم پوستش میشه 250 تومن. هیچی دیگه پوستشم خوردم!@#؟

  محمدمهدی علی دادی نائینی فرستنده
دلیل اخراج یه یارو از صدا و سیما:پخش پیام بازرگانی وسط اذان!!!!!!؟

  مهدی امینی تهرانی فرستنده
به یارو میگن با بقیه جمله بساز میگه ما دیشب رفتیم پیتزا خوردیم.میگن پس بقیش کو میگه تو یخچال...

ادامه ...
دانش آموز برتر
تازه های کتابخانه
ژنتیک   نام کتاب

زیست و بهداشت   نام کتاب

زیست شناسی 1   نام کتاب

فیزیک 3   نام کتاب

فیزیک 3 و آزمایشگاه   نام کتاب

فیزیک 1   نام کتاب

فیزیک 3   نام کتاب

انگلیسی   نام کتاب

زبان انگلیسی 3   نام کتاب

شیمی 1   نام کتاب